Jeffrey

48 tekstów – auto­rem jest Jef­frey.

Naj­większym bo­gac­twem świata jest ro­zum , naj­większą biedą zaś głupota. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 30 września 2015, 20:17

Spra­wied­li­wość hmmmmmmm?
chy­ba znajdę ją tyl­ko w słow­ni­ku pod li­terą S. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 21 września 2015, 10:56

Wiara do­daje nam niesa­mowi­cie dużo siły pod względem psychicznym. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 20 września 2015, 17:50

Ludzie gdzieś mają bliz­ny gdy ciągną ich emocje. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 19 września 2015, 00:00

Ara­bowie ? Oni prze­cież nie pot­rze­bują czołgów..
ani samolotów...
ani no­woczes­nej armii...
Bo prze­cież wys­tar­czy im głupo­ta Euro­pej­skich polityków. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 18 września 2015, 16:09

Kieruj sie ro­zumem , bo uczu­cia są słabością . 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 17 września 2015, 21:35

Is­lam to nie re­ligia , to choroba. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 16 września 2015, 16:06

Naj­gor­sza zdra­da , to zdra­da przyjaciela. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 15 września 2015, 16:36

Zaw­sze trzy­maj głowę uniesioną , niech pochy­li nią ten kto cie skrzywdził. 

aforyzm
zebrał 13 fiszek • 12 września 2015, 15:02

Łat­wa jest tyl­ko dro­ga do piekła. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 9 września 2015, 00:00
Zeszyty
  • ... – ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Jeffrey

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

30 września 2015, 20:19Horacy sko­men­to­wał tek­st Największym bo­gac­twem świata jest [...]

27 września 2015, 22:30Jeffrey do­dał no­wy tek­st Największym bo­gac­twem świata jest [...]

21 września 2015, 22:50Irracja sko­men­to­wał tek­st Arabowie ? Oni prze­cież [...]

21 września 2015, 17:47DorotaB sko­men­to­wał tek­st Sprawiedliwość hmmmmmmm? chy­ba znajdę ją [...]

21 września 2015, 16:13William sko­men­to­wał tek­st Sprawiedliwość hmmmmmmm? chy­ba znajdę ją [...]

21 września 2015, 15:21Horacy sko­men­to­wał tek­st Sprawiedliwość hmmmmmmm? chy­ba znajdę ją [...]

21 września 2015, 15:10nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Sprawiedliwość hmmmmmmm? chy­ba znajdę ją [...]

21 września 2015, 11:26onejka sko­men­to­wał tek­st Sprawiedliwość hmmmmmmm? chy­ba znajdę ją [...]

21 września 2015, 10:56Jeffrey do­dał no­wy tek­st Sprawiedliwość hmmmmmmm? chy­ba znajdę ją [...]

20 września 2015, 19:00PainWithoutLove sko­men­to­wał tek­st Wiara do­daje nam niesa­mowi­cie [...]